Les over geldzaken: van een 6 naar een 7,1

Kinderen die les over geld hebben gehad, weten na die les significant meer over geldzaken dan dat ze voor die les wisten. Uitgedrukt in een rapportcijfer gaan de leerlingen van een 6 naar een 7,1. Kinderen die die gastles niet kregen, krijgen een gemiddeld cijfer van 6,2 dat stijgt naar een 6,8.Dit blijkt uit een evaluatie van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) naar het effect van financiële gastlessen op de financiële kennis van leerlingen in groep 7 en 8. De gastlessen werden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en hierin werd gebruik gemaakt van spel de Cash Quiz.

Onderzoek 2015

Verreweg de meeste kinderen (95%) leren van hun ouders hoe ze om moeten gaan met geld. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in februari 2015 liet uitvoeren onder 266 kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.

Veel minder leerlingen (30%) zegt hierover op school iets te leren. De NVB vindt dit een gemiste kans omdat financiële kennis steeds belangrijker wordt en wil daarom dat financiële educatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma.

Sparen

Het belangrijkste middel om te leren omgaan met geld is zakgeld. Kinderen geven aan dat ze hiermee leren om geduld te hebben en te sparen voor iets groters. Bijna 90 % heeft een spaardoel variërend van een boek of telefoonhoesje tot een brommer of een paard. Computergames en een telefoon of tablet worden het vaakst genoemd als spaardoel en bijna de helft van de kinderen zeggen te sparen voor later. Overigens blijkt dat veel ouders het effect van leren met zakgeld weer teniet doen. Twee derde van de kinderen geeft aan: Als ik iets echt graag wil, krijg ik het meestal toch wel van mijn ouders en hoef ik mijn zakgeld niet te gebruiken.

Sociale druk

De sociale druk om geld uit te geven speelt bij een ruime meerderheid van de kinderen een rol. Kinderen realiseren zich dat ook trends en de dingen die je vrienden hebben, druk uitoefenen om meer geld uit te geven. Zo is 81% van de kinderen het (helemaal) eens met de stelling dat ze eigenlijk meer zakgeld willen om dingen te kopen die ‘in’ zijn. 77% van de ondervraagden geeft aan dat ze soms heel graag iets willen hebben dat vrienden hebben, maar waar ze het geld niet voor hebben.

Download resultaten onderzoek

 Kinderen over omgaan met geld