• Week van het geld - 23 t/m 27 maart 2020 - 10e editie

Zit er een foutje in het papieren vragenboekje van de Cash Quiz?

Ja, er zit helaas een foutje in. Vraag 1 van de blauwe vragen (groep 8) heeft verkeerde antwoordmogelijkheden. De antwoordmogelijkheden op het digibord zijn wel goed!

Dit is het goede antwoord bij Blauwe Vraag 1:

3 biljetten en 6 munten. (De goede toelichting luidt: 3 biljetten: € 20,00 + € 10,00 + € 5,00. 6 munten: € 2,00 + € 2,00 + € 0,50 + € 0,20 + € 0,10 + € 0,05)

Een initiatief van
© Copyright 2020, Nederlandse Vereniging van Banken