Een gastles geven of aanvragen? Meld je aan als gastdocent of school!

Een gastles geven of aanvragen? Meld je aan als gastdocent of school!

Gezamenlijk platform
voor financiële educatie
door banken

Hier doen we het voor

Na één gastles is bij tweederde van de leerlingen de kennis op het gebied van geldzaken toegenomen.

In vergelijking met een controlegroep die de les niet volgde, is de kennis over geldzaken bij de leerlingen die de gastles wel volgden meer toegenomen.

Invloed van omgaan met geld

Naast dat er op school aandacht is voor financiële educatie, leren leerlingen ook op andere manieren met geld omgaan. Het is mogelijk dat leerlingen die zich al vaker met geldzaken bezighouden meer open staan voor de gastles, omdat het onderwerp hen interesseert.

Maar het kan ook zo zijn dat ze al meer weten en daardoor wellicht minder leren. Daarom is er ook aan de leerlingen gevraagd of ze zakgeld krijgen of geld verdienen met klusjes.

Bekijk de infographic Meer op Nibud.nl

Sparen

Het belangrijkste middel om te leren omgaan met geld is zakgeld. Kinderen geven aan dat ze hiermee leren om geduld te hebben en te sparen voor iets groters. Bijna 90 % heeft een spaardoel variërend van een boek of telefoonhoesje tot een brommer of een paard. Computergames en een telefoon of tablet worden het vaakst genoemd als spaardoel en bijna de helft van de kinderen zeggen te sparen voor later. Overigens blijkt dat veel ouders het effect van leren met zakgeld weer teniet doen. Twee derde van de kinderen geeft aan: Als ik iets echt graag wil, krijg ik het meestal toch wel van mijn ouders en hoef ik mijn zakgeld niet te gebruiken.

Sociale druk

De sociale druk om geld uit te geven speelt bij een ruime meerderheid van de kinderen een rol. Kinderen realiseren zich dat ook trends en de dingen die je vrienden hebben, druk uitoefenen om meer geld uit te geven. Zo is 81% van de kinderen het (helemaal) eens met de stelling dat ze eigenlijk meer zakgeld willen om dingen te kopen die ‘in’ zijn. 77% van de ondervraagden geeft aan dat ze soms heel graag iets willen hebben dat vrienden hebben, maar waar ze het geld niet voor hebben.

Download resultaten onderzoek