Een gastles geven of aanvragen? Meld je aan als gastdocent of school!

Een gastles geven of aanvragen? Meld je aan als gastdocent of school!

Gezamenlijk platform
voor financiële educatie
door banken

Gezamenlijk platform Bank voor de klas

Bank voor de klas is een platform voor financiële educatie. Sinds 2010 zetten wij ons gezamenlijk in om kinderen van 10 tot 18 jaar voor te bereiden op financiële zelfstandigheid door het aanleren van financiële vaardigheden. Dit doen wij middels speciaal ontwikkelde lesprogramma’s en interactieve gastlessen voor het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het krijgen van (gast)lessen helpt kinderen bij het veilig en zelfstandig beheren van hun bankzaken. Jong geleerd is oud gedaan toch?

Gastles met interactieve Cash Quiz en 2 knab quizmasters
Gastles met interactieve Cash Quiz en 2 knab quizmasters

Banken werken samen

Het platform Bank voor de klas is een samenwerking tussen 21 Nederlandse banken. Op dit gezamenlijke platform bieden banken hun lesmateriaal aan voor de verschillende onderwijssoorten die bijdragen aan financiële zelfredzaamheid van kinderen. Het lesmateriaal is voor scholen het hele jaar door beschikbaar.

2025

Door de tijd heen

Toekomstambitie

De ambitie van Bank voor de klas is om kinderen van 10 tot 18 jaar middels speciaal ontwikkelde lesprogramma’s en interactieve gastlessen voor te bereiden op financiële zelfstandigheid.

2021

Bank voor de klas 10 jaar!

Deze speciale editie vierden we samen met rapper Yes-R, die voor ons het feestelijke nummer ‘Spaarplan’ maakte. Ook konden bankmedewerkers dit jaar voor het eerst een online gastles geven. Dit jaar hebben we bijna een miljoen kinderen bereikt!

2018
2016
2013

Samenwerking met musea

De leerlingen ontvangen na de gastles een bankpas: Bas Bankpas. Met deze pas krijgen kinderen korting op diverse musea.

2011

De Cash Quiz!

Voor het eerst wordt het educatieve spel de Cash Quiz geïntroduceerd. Alle leerlingen ontvangen een spaarblik waarop het spaardoel kan worden genoteerd.

2022

Toekomstambitie

Jongeren voldoende vaardigheden bieden om veilig en zelfstandig financiële keuzes te maken als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken.

2019

Extra lesmateriaal ontwikkeld.

Bank voor de klas introduceert in 2019 de Cash Quiz GeldTypeTest als nieuw lesmateriaal. Een leuke online quiz, waarin kinderen 8 vragen beantwoorden, waarna ze zien wat voor ‘geldtype’ ze zijn.

2017
2015

Eerste Europese Week van het Geld

Nederland is een voorbeeld voor andere Europese landen op het gebied van Financiële educatie. Op dit moment hebben al 23 landen zich aangemeld.

2012

Lesmateriaal wordt uitgebreid

Kinderen ontvangen het Geld weetjes kwartet om thuis met hun ouders te spelen.

2010

Eerste gastlessen!

De eerste medewerkers van banken geven tijdens de Week van het geld gastlessen op basisscholen.

Samen dragen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van kinderen

Visie vanuit de aangesloten banken

Marnix van der Velden

Sustainability Activation Expert

Financial health is een van de speerpunten van de duurzaamheidsstrategie van ING. En dat begint al bij de kinderen.

Lees meer

Sasja van der Knoop

Programmamanager Bank voor de klas

Omdat financiële educatie nu nog geen vaste plek heeft in het onderwijs en banken dat wel heel belangrijk vinden.

Eunice Pleumeekers

Communicatieadviseur

Achmea Bank wil een positieve impact hebben op de samenleving. Wij helpen graag heel Nederland om financieel fit te zijn en te blijven. Dat begint al op jonge leeftijd.

Lees meer

Anna Appenheimer

Digital Marketing Executive

Zo kan ik als bankmedewerker ook een steentje bijdragen aan de volgende generatie op het vlak van financiële bewustwording: jong geleerd is oud gedaan.

Lees meer

Christa Wielinga

Product owner

We dragen met Bank voor de Klas graag ons steentje bij aan het financieel slimmer maken van kinderen.

Robin Remmerswaal

Communicatieadviseur Maatschappelijke Betrokkenheid

Bij NN Group vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het financieel welzijn van mensen in Nederland. Vanuit de gedachte ‘jong geleerd is oud gedaan’ leren we via diverse programma’s jongeren verstandig om te gaan met geld.

Lees meer

Arman Yelkenci

Projectmanager

Geldmaat is er voor iedereen die contant geld wil gebruiken. Het initiatief Bank voor de Klas past goed bij onze maatschappelijke rol waarmee wij graag bijdragen aan de Financiële educatie van kinderen.

Frederique Otten

Contentspecialist

Bij Handelsbanken doen we graag mee met dit mooie initiatief. Naast het feit dat financiële educatie heel belangrijk is, is het ook ontzettend leuk om een gastles te geven!

Hilde Krens

Manager financiële educatie

Vanuit de Volksbank leren we kinderen met verschillende lesmaterialen om op jonge leeftijd slim om te gaan met geld. Zo dragen we bij aan een financieel onbezorgder leven voor later.

Barbara Boon

Adviseur beheer hypotheken

Altijd groot hart gehad voor (goed) onderwijs.

Henk Veldman

Product Manager

Gezien onze rol als coöperatieve Retail bank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren.

Lees meer

Bianca Zomerhuis

CEO Obvion

Samen kunnen we inhoud en betekenis geven aan de toekomst. Er ligt ook voor de financiële sector een verantwoordelijkheid jongeren al in een vroeg stadium...

Lees meer

Dit jaar vond de Week van het geld plaats van 11 tot en met 15 maart 2024, met het thema: ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’. Met dit thema zet de Week van het geld jongeren in hun kracht door ze te leren hoe ze een ware ‘baas’ worden over hun eigen financiën. De Week van het geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken van het ministerie van Financiën. Het gastlessenprogramma Bank voor de klas is het grootste gastlessenprogramma van de Week van het geld. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid als ze volwassen zijn. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op weekvanhetgeld.nl.


Partner

De Nederlandse Vereniging van Banken is partner van Wijzer in geldzaken. Samen bundelen wij krachten om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

In het kort

Gezamenlijke aanpak door banken

Kinderen voorbereiden op de toekomst door het aanleren van financiële vaardigheden middels speciaal ontwikkelende lesprogramma’s en interactieve gastlessen.

Programma’s voor po, vo en mbo

Breed aanbod aan lesmateriaal voor financiële educatie van 16 Nederlandse banken.

Partner wijzer in geldzaken

De Nederlandse Vereniging van Banken is partner van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. Samen bundelen wij krachten om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

Uitgelicht programma

Gastles bank voor de klas

  • 27 maart t/m 21 maart '23
  • Online of fysiek in de klas
  • Kinderen leren omgaan met geld met de Cash Quiz
  • Basisonderwijs

Werk jij bij een bank en wil je kinderen leren goed omgaan met geld? Meld je aan als gastdocent!

Marnix van der Velden

Sustainability Activation Expert bij ING

Financial health is een van de speerpunten van de duurzaamheidsstrategie van ING. En dat begint al bij de kinderen. Want hoe eerder je begint, hoe beter ze later in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Daarom delen honderden ING collega’s graag hun kennis tijdens de gastlessen.

Henk Veldman

Productmanager | Financiële Redzaamheid

Gezien onze rol als coöperatieve Retail bank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit is onze bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin mensen zelfredzamer zijn. Een belangrijk middel hiervoor is educatie. Als jongeren al jong leren omgaan met geld, hebben ze daar als jongvolwassene profijt van. De Rabobank staat voor “life-time” educatie. Van basisschool tot aan Hogeschool en Universiteit met elk een programma specifiek gericht op de specifieke doelgroep. Bank voor de Klas is een belangrijke partner waar ik graag mee samen werk. Samenwerking tussen alle financiële instellingen is belangrijk voor deze maatschappelijke uitdaging.

Robin Remmerswaal

Communicatieadviseur Maatschappelijke Betrokkenheid bij NN Group NV

‘Onze merkbelofte ‘You Matter’ komt terug in alles wat we doen. Als NN is onze maatschappelijke betrokkenheid bij Nederland groot. We zetten ons onder andere via ons maatschappelijk programma NN Future Matters in voor het financieel welzijn in Nederland. Dat begint met het hebben van de juiste kennis en middelen om financieel zelfredzaam te zijn. Daarom helpen wij jongeren door educatie bij het ontwikkelen van vaardigheden om een gefundeerde toekomst tegemoet te gaan. Met extra aandacht voor jongeren die opgroeien in een omgeving met minder kansen. Zo bouwen we samen met onze collega’s en partners aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen.’

Bianca Zomerhuis

CEO Obvion

“Samen kunnen we inhoud en betekenis geven aan de toekomst. Er ligt ook voor de financiële sector een verantwoordelijkheid jongeren al in een vroeg stadium te leren hoe ze moeten omgaan met geld en hoe ze veilig kunnen bankieren. Nu nog relevanter, waarin de wereld steeds digitaler wordt en jongeren hun zakgeld digitaal krijgen en bankieren met hun mobiele telefoon. Door het initiatief van Bank voor de Klas te omarmen en gastlessen te faciliteren dragen we ons steentje bij voor de volgende generatie op het thema financiële educatie voor jongeren“.

Anna Appenheimer

Digital Marketing Executive

“Als spaarbank leveren wij graag een maatschappelijke bijdrage aan onze huidige samenleving, zodat de volgende generatie hier de vruchten van kan plukken. Onze medewerkers verzorgen sinds 2018 gastlessen aan basisscholieren als onderdeel van het landelijke Bank voor de Klas initiatief. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de financiële bewustwording van kinderen op jonge leeftijd, omdat onderzoek heeft aangetoond dat dit ten goede van hun financiële redzaamheid komt op latere leeftijd. Als spaarexpert leggen we graag uit welke zaken je nodig hebt om je financiële doelen te behalen, hoe klein of groot deze ook zijn.“.

Eunice Pleumeekers

Communicatieadviseur

“Achmea Bank wil een positieve impact hebben op de samenleving. Wij helpen graag heel Nederland om financieel fit te zijn en te blijven. Dat begint al op jonge leeftijd. Door kinderen financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële fitheid en zelfredzaamheid als zij volwassen zijn. Daarom moedigen we zoveel mogelijk collega’s aan om een gastles te geven voor Bank voor de Klas. Samen maken we de wereld een beetje mooier en dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren.“